T I M E T A B L E

MONDAY


6.15pm
Beginners/Progressors

 

7.20pm

Intermediate Pilates

8.25pm

Men’s Only Pilates

TUESDAY


6.15pm
Hatha Yoga

 

WEDNESDAY


5.45pm
Vinyasa

7.15pm

Intermediate

Pilates

8.30pm

Pregnancy Pilates

 

THURSDAY

10am
Pilates
Flow

 

FRIDAY

9.15am
Intermediate
Pilates

10.20am
Beginners Pilates

12 noon
Mum & Baby
Pilates